Dobrze przygotowany specjalista

 

Niezawodny menadżer floty samochodowej firmy to taki, który posiada fundamentalną wiedzę teoretyczną na temat rynku motoryzacyjnego. Istotne jest znajomość podstaw rynku ubezpieczeń oraz metod finansowania zakupu samochodów flotowych. Fleet manager powinien być też ekspertem w zakresie prawa, bowiem nieznajomość przepisów może skutkować dużymi stratami finansowymi dla przedsiębiorstwa. Stanowisko to łączy w sobie wiele zakresów działań od spraw stricte administracyjnych poprzez kontrolę stanu technicznego pojazdów poprzez negocjację warunków współpracy z dostawcami produktów i usług flotowych. Nie bez znaczenia w piastowaniu tej funkcji  pozostaje też umiejętność dokonywania rozliczeń i prowadzenia skrupulatnej kontroli nad wydatkami floty samochodowej.

 

Strategia zarządzania firmowymi autami

 

Fleet manager to także świetny strateg, bowiem procesy planowania w zarządzaniu flotą samochodową firm są niezwykle istotną kwestią. W jego kompetencjach leży proces wdrażania założonych celów i wykluczanie potencjalnych zagrożeń, które mogłyby zagrozić dynamice rozwoju biznesu. Osoba zarządzająca autami biznesowymi powinna posiadać też podstawy wiedzy marketingowej, ponieważ oklejanie pojazdów to jeden z najskuteczniejszych sposobów na budowanie wizerunku firmy. Ponadto obrandowany samochód firmowy to też walny element motywowania pracowników, który często jest wykorzystywany przez korporacyjne działy HR. Fleet manager jest też swoistym łącznikiem między światem zewnętrznym, a wewnętrznymi potrzebami firmy, dlatego stanowisko to powinna zajmować osoba interdyscyplinarna łącząca w sobie umiejętności świetnego stratega, dobrego ekonomisty oraz osoby interesującej się nowinkami ze świata motoryzacji. Nie bez znaczenia pozostaje też wiedza marketingowa, która pozwoli samochody firmowe zamienić w efektywną reklamę mobilną każdego biznesu.

 

Jeśli mielibyśmy streścić w kilku słowach czym zajmuje się osoba zarządzająca biznesową flotą samochodową, byłoby to niezmiernie trudne, bo stanowisko to łączy w sobie wiele funkcji, wśród których można wymienić choćby oklejanie aut firmowych, czuwanie nad rozliczeniami ,czy kontrolę stanu technicznego pojazdów. W skrócie fleeet manager to po prostu osoba, której zawodowe życie kołem się toczy!